Tåppen Energy skapar event som är roliga, moderna, professionella och intressanta samt tillför ett värde för invånare, besökare, företag, organisationer och föreningar.

Eventen ska vila på värderingarna: samarbete, delaktighet, stolthet och glädje.

Bakom Tåppen finns kumlingarna Erik Eneman och Roberth Gyllberg. Under flera år av yrkesmässigt samarbete, har de återkommande diskuterat de ”arenor och mötesplatser” som finns i Kumla. Arenor som sällan nyttjas till sin fulla potential.

Under pandemiåret 2020 blev diskussionerna mer konkreta och med flera gemensamma värderingar som grund, bestämde de sig för att förverkliga sina  tankar och idéer.

De bestämde sig för att, tillsammans med sin omgivning, skapa ett stort och årligt återkommande event för besökare i alla åldrar. Målet var att skapa en riktig Tåppendag.

Valet av ”arena” blev Trafikcenters inhägnade område i utkanten av Kumla. Där finns det utmärkta förutsättningar för att genomföra stora event.

Grundplanen var att arrangera  Tåppen i slutet av maj 2021 men Covid-19 satte stopp. Det togs snabbt nya tag och hoppet stod till sensommaren/hösten 2021. Viruset ville annat.

Först under våren 2022 anades en ljusning och det fanns förutsättningar för att sätta full fart mot Tåppenpremiären den 21 maj 2022.

Under premiärdagens var ”kvalitet och professionalism” i fokus och Tåppen kunde genomföras i fint försommarväder. Dagen erbjöd ett brett utbud av attraktioner och det var gott om glada miner hos både besökare, utställare och arrangörer.

Redan i de första diskussionerna om Tåppen var planen att detta ska vara ett årligt återkommande event och tack vare det framgångsrika premiäråret är grunden lagd för det som komma skall.  Arbetet med Tåppen 2023 har redan påbörjats och målet är ett ännu större, mer interagerande och professionellare evenemang, den 27 maj.